سالن هیوا
یکی از زیباترین و مجلل ترین سالن های هتل بین المللی قصر طلایی

ظرفیت:

طبقه