محورهاي منشور اخلاقي :
تلاش مستمر درجهت اعتلاي فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي جهانی که در آن زندگی می کنیم
ارائه خدمات مطلوب به ميهمانان دركمترين زمان و با بالاترين كيفيت ممكن
وقت شناسي ، برخورد مناسب و رعايت ادب و احترام و نزاكت نسبت به ميهمانان
نظم و انضباط و آراستگي در محيط كار در چهار چوب عرف جامعه
انجام كليه امور محوله بر اساس ركن عدالت محوري
مفاد منشـور :
۱٫ با ارائه خدمات با كيفيت موجبات نشاط، شادابي و زمينه آشنايي با فرهنگ ايران اسلامي و ملل جهان را براي ميهمانان فراهم نماييم.
۲٫ بر خورد خوش، رعايت ادب، احترام، امانتداري، صداقت، تكريم توام با رفتاري صميمانه و دوستانه در بر خورد با ميهمانان وظيفه ماست.
۳٫ يكي از اصلي ترين رسالت های هتل اعتقاد راسخ به اصول مشتري مداري و رضايت مندي ميهمانان مي باشد.
۴٫ ما به رعايت نظم، انضباط و پيراستگي محيط كار و آراستگي پوشش ظاهري مطابق با فرهنگ اسلامي و ملي خود مفتخريم.
۵٫ ما استقبال خود را از انتقادات و پيشنهادات ميهمانان در كليه مصاديق ميهمان نوازي اعلام و ضمن ارج نهادن به نظرات ميهمانان، از آن به عنوان زمينه ساز رشد و ارتقاء خدمات استفاده مي كنيم.
۶٫ ما مصمم هستيم تا امكانات و تسهيلات لازم را براي آسايش و آرامش و استقرار ميهمانان در فضاي مناسب اختصاص داده و خدمات خود را به بهترين نحو ممكن و به شيوه اي مناسب و نوين در اختيار آنان قراردهيم.
۷٫ انجام صحيح و سريع امور محوله ميهمانان را جزو وظايف خود دانسته و در كوتاه ترين زمان ممكن خواسته هايشان را با توجه به ضوابط اجابت مي نماييم.
۸٫ با توسعه دانش فردي به تقويت مهارت هاي شغلی، افزايش خلاقيت و نو آوري بين همكاران كمك كرده و همديگر را درجهت تحقق اهداف هتل ياري دهيم.
۹٫ ما خدمت صادقانه به ميهمانان، مورد توجه قراردادن نيازها و خواسته هايشان، كيفيت بهتر، روش هاي مناسب تر و وفاداري به قانون را سر لوحه كار خود قرار مي دهيم.
۱۰٫ منافع مادي را هدف هتل ندانسته، بلكه وسيله اي به منظور تداوم خدمت رساني به ميهمانان و ارائه خدمات نوين به ايشان مي دانيم.
۱۱٫ پايبندي به ارزش ها ي اخلاقي در ارتباطات و تعاملات فردي و سازماني با توجه به سه اصل صميميت، صداقت و صراحت را در دستور كار خود قرارداد ه ايم.
۱۲٫ ما با اقتدا به فرهنگ كار و تلاش، در تصميم سازي، تصميم گيري و تشريك مساعي در راستاي تحقق اهداف و اجراي برنامه هاي سازمان متبوع خود مشاركت مي نماييم.
۱۳٫ فعاليت خویش را بر مبناي ميهمان محوري استوار ساخته و به عنوان شريك تجاري خود، سعي در جلب اعتماد و رضايت وي داريم.
۱۴٫ همواره ميهمان خود را آگاه و انتخابگر دانسته و در جهت انتخاب درست به او ياري مي رسانيم.
۱۵٫ ما از نارضايتی ميهمان در صورت برخورد نامناسب ناخواسته، متاثر و با فروتني از او عذر خواهي و در نهايت افتخار از او تشكر مي كنيم.
۱۶٫ از هرگونه بحث و گفتگو و پافشاری و اصرار غير معمول در رابطه با اثبات نظرات به حق و قانوني با ميهمان خودداري و درصورت قانع نشدن با كمال احترام ايشان را جهت راهنمايي به مقامات بالاتر هتل معرفي خواهيم نمود.
۱۷٫ اظهار رضايت و حسن اعتماد ميهمانان هتل نسبت به نحوه انجام وظايف شغلي ما، بهترين پاداش است كه نمی توان آن را با مصاديق پاداش مادی برابر دانست، پس انتظار دريافت هر گونه هديه يا امتياز شخصي از سوی ميهمانان را در شان خود ندانسته و از آن دوری مي جوييم.
۱۸٫ ما متعهديم كه در انجام فعاليت ها و تعاملات، روابط خويشاوندي، قومی، جنسی، نژادی، مذهبی و غيره تاثيری در تصميمات و اقدامات مان نداشته باشد.
۱۹٫ ما به رعايت و اجراي كامل قوانين، مقررات و ضوابط اداري و پرهيز از هرگونه سوء استفاده از موقعيت شغلی و تبعيض در تعاملات و ارتباطات كاری و حفظ اطلاعات و اسرار سازماني خود پايبنديم.
۲۰٫ كاركنان هتل به عنوان ارزشمندترين منابع محسوب شده، لذا ترديدي در اثر گذاري پندار، كردار و رفتار آنها درميهمانان نداريم، پس با رشد و بهسازي سطح علمي و فرهنگي كاركنان زمينه تعامل با مشتريان را به بهترين نحو فراهم مي نماييم.
۲۱٫ ما همواره با استفاده بهينه از منابع و امكانات سازمان و جلوگيري از اسراف و تبذير به رعايت صرفه جويي خردمندانه و حذف تشريفات زائد، خود را مقيد مي دانيم.
۲۲٫ ما سعي در ايجاد، حفظ و گسترش هتلي داريم كه كاركنان، به حضور در آن افتخار نمايند.