توضیحات سالن

سالن کنفرانس الیزه هتل بین المللی قصر طلایی واقع با ظرفیت ۷۷نفر دارای سیستم نور پردازی حرفه ای ثابت به همراه امکانات سمعی و بصری پیشرفته ، اتاق فرمان و تمامی امکانات روز میباشد.