کافی‌شاپ آتریوم مینوتا
فضایی خاص به همراه طراحی منحصر به فرد


ظرفیت: ۲۴ نفر


طبقه ششم

کافی شاپ آتریوم مینوتا، واقع در طبقه ششم هتل با فضایی متفاوت جایگاهی برای برگزاری مراسم های دوستانه و خصوصی می باشد.